INDUSTRIJSKA VRATA

 

Industrijska segmentna garažna vrata su najefikasnija po svojoj konstrukciji s obzirom da su predviđena za sve vrte otvora, kao i za različite vrte konstrukcije objekta. Smatraju se najoptimalnijim rešenjem, ne zauzimaju mesto ni ispred, ni unutar prostorije. Izrađena od materijala visokog kvaliteta i zadovoljavaju sve standarde u građevinarstvu i poseduju sertifikate za sve evropske standarde kvaliteta. Obzirom da segmentna vrata imaju široku primenu, razrađene su različite varijante njihovog dizajna, koje zadovoljavaju želje klijenata u svakom pogledu.