sezam-doors logo

Servis

Vršimo sve vrste servisa i popravke segmentnih vrata, motora za kapije, rampe, u garantnom i van garantnom roku:

- redovan godišnji servis

- utvrđivanje kvara

- zamenu mehaničko oštećenih panela

- popravku ili zamenu sastavnih delova (sajli,koturača,torzionih opruga itd.)

- popravku ili zamenu kontrolne jedinice-elektronike

- dopuna izgubljenih i pokvarenih daljinskih upravljača